Profi Advisors kontakt722 822 882
Poradenství dáváme smysl
 • Profi Advisors
  Poradenství na míru
  k našim klientům přistupujeme individuálně...
 • Profi Advisors
  S námi VÁŠ BUSINESS poroste
  budování dáváme systémy...
 • Profi Advisors
  Vaše přání a cíle JSOU S NÁMI dosažitelné
  dokážeme snížit rozpočet firmy i domácnosti...

Daňové úlevy

Daňová zvýhodnění u penzijního připojištění a životního pojištění:

Část příspěvku z penzijního připojištění můžete uplatnit jako odpočet ze základu daně z příjmu. Jedná se o částku přesahující 12 000 Kč. Ročně si můžete odečíst maximálně 12 000 Kč. V praxi to znamená, že na daních můžete ušetřit každý rok až 1 800 Kč.

Obdobně to platí i pro životní pojištění. Roční částka pro odpočet daně činí 12 000 Kč. Ale pozor, zahrnout lze pouze součet částek pro riziko smrti a invalidity (nikoliv celou částku, kterou platíte na životní pojištění).

V součtu je tedy možné uplatnit pro odečet daně maximálně 24 000 Kč ročně.