Profi Advisors kontakt722 822 882
Poradenství dáváme smysl
 • Profi Advisors
  Poradenství na míru
  k našim klientům přistupujeme individuálně...
 • Profi Advisors
  S námi VÁŠ BUSINESS poroste
  budování dáváme systémy...
 • Profi Advisors
  Vaše přání a cíle JSOU S NÁMI dosažitelné
  dokážeme snížit rozpočet firmy i domácnosti...

Daňová úspora

Zákonné ustanovení:

Dle Zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, Zákona 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a Zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů má každá firma možnost využití daňových úspor díky využití benefitu Soukromého životního pojištění s příspěvkem zaměstnavatele nebo Penzijních produktů s příspěvkem zaměstnavatele.

 

Příspěvky zaměstnavatele:

Limit pro příspěvky zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnanců je nastaven od roku 2013 na 30.000 Kč ročně. Příspěvky do této výše jsou osvobozeny od daně z příjmu i odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Úspora pro firmu na 1 zaměstnance je 10.200 Kč ročně (z toho 2.700 Kč ročně na zdravotním pojištění a 7.500 Kč na sociálním pojištění).

 

Daňové úlevy pro zaměstnance:

Sám zaměstnanec může využít daňových úlev z životního pojištění uplatněním odpočtu ze základu daně z příjmu. Využitím programu soukromého životního pojištění může zaměstnanec ušetřit až 16.560 Kč ročně (z toho 1.344Kč na zdravotním pojištění, 1.944 Kč na sociálním pojištění a 13.272 Kč na dani z příjmu).